เทศบาลตำบลบ้านโคก
ตำบลบ้านโคก อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบังลำภู 39270

ลงนามถวายพระพร